Wat doet Rotary

zondag 22 januari 2023

Om een zo groot mogelijke impact te realiseren ligt de focus van Rotary op zeven onderwerpen:

  • Vrede en conflictbeheersing
  • Preventie en behandeling van ziekten
  • Zorgen voor schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
  • Gezondheid van moeder en kind
  • Basisonderwijs en alfabetisering
  • Economische en sociale ontwikkeling
  • Leefmilieu

Projecten in deze zeven focusgebieden worden ondersteund door de Rotary Foundation.

Vrede en conflictbeheersing

Tegenwoordig zijn meer dan 70 miljoen mensen ontheemd als gevolg van conflicten, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. De helft van hen zijn kinderen.

Rotary weigert conflicten als een manier van leven te accepteren. Haar projecten bieden training die begrip bevordert en gemeenschappen de vaardigheden biedt om conflicten op te lossen. We moedigen gesprekken aan om begrip binnen en tussen culturen te bevorderen. We leiden volwassenen en jonge leiders op om conflicten te voorkomen en te bemiddelen en helpen vluchtelingen die zijn gevlucht uit gevaarlijke gebieden.

Door serviceprojecten uit te voeren en vredesbeurzen te ondersteunen, ondernemen onze leden actie om de onderliggende oorzaken van conflicten aan te pakken, waaronder armoede, discriminatie, etnische spanningen, gebrek aan toegang tot onderwijs en ongelijke verdeling van middelen.

Rotary creëert omgevingen van rust waar vrede kan plaatsvinden.

Ziektes bestrijden en voorkomen

Rotary gelooft dat een goede gezondheidszorg voor iedereen gelijk is. Toch kunnen 400 miljoen mensen in de wereld het zich niet veroorloven of hebben ze geen toegang tot basisgezondheidszorg.

Ziekte leidt tot ellende, pijn en armoede voor miljoenen mensen wereldwijd. Daarom is het behandelen en voorkomen van ziekten zo belangrijk voor ons. We maken daarvoor grote en kleine inspanningen. We zetten tijdelijke klinieken, bloeddonatiecentra en trainingsfaciliteiten op in achtergestelde gemeenschappen die worstelen met uitbraken en toegang tot gezondheidszorg. We ontwerpen en bouwen infrastructuur waarmee artsen, patiënten en overheden kunnen samenwerken.

 En omdat preventie belangrijk is, richten we ons ook op gezondheidsvoorlichting en het bieden van routinematige gehoor-, zicht- en tandheelkundige zorg.

Sinds 1985 is Rotary een drijvende kracht achter de wereldwijde strijd voor de uitroeiing van polio. Lees hier verder over "End Polio Now".  

Zorgen voor schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne

Schoon water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne zijn basisbehoeften voor een gezond milieu en een productief leven.

Wanneer mensen toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen, nemen door water overgedragen ziekten af, blijven kinderen gezonder en gaan ze regelmatiger naar school, en kunnen moeders minder tijd besteden aan het dragen van water en meer tijd aan het ondersteunen van hun gezin.

Gezondheid van moeder en kind

Rotary stelt hoogwaardige gezondheidszorg beschikbaar voor kwetsbare moeders en kinderen, zodat ze langer kunnen leven en sterker kunnen worden.

Elk jaar sterven bijna 6 miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg van ondervoeding, slechte gezondheidszorg en ontoereikende sanitaire voorzieningen. Die overlijdens hadden allemaal kunnen worden voorkomen.

We vergroten de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg, zodat moeders en kinderen overal dezelfde kansen krijgen op een gezonde toekomst.

Basisonderwijs en alfabetisering

Meer dan 17 procent van de volwassen wereldbevolking is analfabeet.

Meer dan 775 miljoen mensen ouder dan 15 zijn analfabeet.

Ons doel is om de capaciteit van gemeenschappen te versterken om basisonderwijs en alfabetisering te ondersteunen, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het onderwijs te verminderen en de alfabetisering van volwassenen te vergroten. We ondersteunen onderwijs voor alle kinderen en alfabetisering voor kinderen en volwassenen.

Economische en sociale ontwikkeling

Bijna 800 miljoen mensen leven van minder dan 1,90 dollar per dag. Rotary-leden zoeken duurzame oplossingen voor armoede.

Rotary voert serviceprojecten uit die de economische en gemeenschapsontwikkeling bevorderen en kansen creëren voor fatsoenlijk en productief werk voor jong en oud. We versterken ook lokale ondernemers en gemeenschapsleiders, met name vrouwen, in verarmde gemeenschappen.

We bieden training en toegang tot goedbetaalde banen en instellingen voor financieel beheer.

Leefmilieu

Sinds juli 2021 heeft Rotary een nieuw focusgebied, namelijk de grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmilieu.  .Nu bescherming van ons leefmilieu een prioriteit is, krijgen Rotary clubs de mogelijkheid om meer impact te leveren op dit gebied.

Rotary-leden pakken milieukwesties aan zoals ze dat altijd doen: projecten bedenken, hun connecties gebruiken om beleid te veranderen en plannen voor de toekomst.  

Als People of Action steken we handen uit de mouwen voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam effect op onze wereld.

Wil je nog meer weten over deze zeven focusgebieden van Rotary ?

Wil je weten wat we concreet doen voor elk van deze zeven focusdomeinen ?  Lees meer op de website van Rotary International:

https://www.rotary.org/en/our-causes