Wat doet RC Leuven ?

dinsdag 17 januari 2023

Wat doet Rotary Club Leuven ?

lokale acties

Rotary Club Leuven focust zich op een werkingsgebied dat de stad Leuven en de aangrenzende gemeenten (Bertem, Bierbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee en Rotselaar) bevat. Ze legt de nadruk van haar lokale maatschappelijke actie op ondersteuning enerzijds van jongeren op de overstap naar volwassenheid en van anderzijds kansarmen en mensen in moeilijkheden. Naast de persoonlijke inzet van haar leden, doet Rotary Club Leuven ook een beroep op de lokale gemeenschap om haar acties te ondersteunen.  


 

Rotary  Club Leuven moedigt jongeren op de drempel van volwassenheid aan om hun leven in eigen handen te nemen en nieuwe werelden te ontdekken. Dat doet ze door internationale uitwisselingen te organiseren en internationale studiebeurzen toe te kennen. Maar ook door ondernemerschap in jongeren te stimuleren.  

Daarnaast biedt  Rotary Club Leuven ondersteuning aan organisaties die een project indienen dat beantwoordt aan de specifieke criteria. Die ondersteuning kan op geldelijke wijze, maar ook doordat individuele Rotariërs zich persoonlijk voor het project inzetten o.m. door hun eigen competenties of hun netwerk ter beschikking te stellen, maar ook door gewoonweg de handen uit de mouwen te steken.    

Internationale uitwisseling

In samenwerking met Rotary clubs in meer dan 100 landen biedt Rotary Club Leuven jongeren van 15 tot 19 jaar uitwisselingsprogramma’s aan. De jongeren leren zelfredzaam zijn en leren een nieuwe taal. Ze ontdekken een andere cultuur en bouwen duurzame vriendschappen op met jonge mensen van over de ganse wereld. Kortom, ze worden echte wereldburgers.

Rotary Club Leuven legt zich toe op langdurige uitwisselingen, die een volledig schooljaar duren. In de regel doen de jongeren het laatste jaar middelbare school nog eens over in het gastland. Ze wonen er bij meerdere gastgezinnen en gaan er naar lokale scholen.

Kortetermijnuitwisselingen, van enkele dagen tot drie maanden, zijn ook mogelijk. Vaak zijn die gestructureerd als kampen of rondleidingen, die plaatsvinden tijdens vakantieperiodes.

Internationale studiebeurzen

De Rotary clubs wereldwijd, samen met de Rotary Foundation, investeren jaarlijks $ 7,5 miljoen aan studiebeurzen. In totaal werden reeds meer dan 350.000 beurzen uitgereikt. Deze studiebeurzen staan open voor iedereen, behalve voor Rotary-leden en hun families.

Global Grant Scholarships

Deze studiebeurzen zijn bestemd voor afgestudeerde masterstudenten, die zich in het buitenland willen vervolmaken in een onderwerp of studiegebied dat gerelateerd is aan één van de zeven focusgebieden van Rotary.  Beurzen kunnen één tot vier jaar overspannen en max. $50.000 bedragen.  Deze global grant beuzen zijn NIET toegankelijk voor Rotariërs, Rotaracters en hun familie.

District Designated Fund Scholarships

Elk jaar stelt ons district 2140 een zevental beurzen van maximaal 10.000€ ter beschikking.  Deze beurzen zijn wel toegankelijk voor Rotariërs, Rotaracters en hun familie.  Ook deze studiebeurzen zijn bestemd voor afgestudeerde masterstudenten, die zich in elk ander onderwerp willen vervolmaken, zowel lokaal als in het buitenland. De beurs kan elke tijdsduur dekken, van een taaltrainingsprogramma van zes weken tot een jaar of langer universitaire studie.

Meer informatie vindt u op de website van Rotary  https://www.rotary.org/en/our-programs/scholarships  

Je kan ook mailen naar: studiebeurzen@rotaryclubleuven.org

Ondernemerschap stimuleren

Rotary  Club Leuven moedigt jongeren aan ondernemerschap te tonen. Ze werkt o.m. mee aan het Small Business Projects programma van de UCLL hogeschool, waar studenten de kans krijgen een kleine onderneming op te zetten.  

Sociale acties structureel ondersteunen

De ondersteuning van Rotary Club Leuven aan sociale organisaties kan op structurele wijze over meerdere jaren, zodat ze ook grotere projecten tot een goed einde kunnen brengen.  

Zo ondersteunden we in het recente verleden:

 • Kinderziekenhuis van Gasthuisberg
 • Woudlucht
 • Buurthuis 't Lampeke
 • Honk

Acties ad hoc ondersteunen

Rotary  Club Leuven geeft ook eenmalige steun aan kleinere projecten, die in officiële subsidiesystemen of bij andere (caritatieve) organisaties tussen de mazen van het net (dreigen te) vallen.  Recentelijk steunden we met een iets kleiner budget:

 • Wigwam
 • Het Balanske
 • Sportpret
 • De Malloot
 • Poverello
 • Robin Food
 • Enchanté
 • Tejo
 • Amber

Hoe krijgt Rotary Club Leuven dat voor mekaar?

Naast de persoonlijke inzet van elke Rotariër zoeken we steun in de lokale gemeenschap d.m.v. fundraisingacties: 

 • Webshop: Rotary  Club Leuven verkoopt in aanloop naar de eindejaarsdagen online bubbels (Champagne & Franciacorta) en geselecteerde wijnen aan marktconforme prijzen. 
 • Eindejaarskalender:  Reeds 10 jaar verkoopt Rotary Club Leuven in oktober-november eindejaarkalenders om met de opbrengst sociale projecten te ondersteunen
 • Concert Café:  Rotary  Club Leuven nodigt vrienden en kennissen uit op een fijne avond met muziek en lekkere hapjes en drankjes.