Rotary Foundation

maandag 23 januari 2023

Rotary heeft zeven focusgebieden waar ze het verschil willen maken. 
Dat kun je lezen in onze tekst "Wat doet Rotary?"
Maar hoe kan Rotary dat financieren ?

Wat is Rotary Foundation?

In 1917 startte Rotary met een kapitaalfonds dat gewijd is aan "goed doen in de wereld".  Dit werd de Rotary Foundation.   Het is een belangrijk instrument in de werking van Rotary International.  

De Rotary Foundation is een stichting die uitsluitend gespijsd wordt door giften van Rotary club, van Rotary-leden en hun vrienden.   Elk lid draagt elk jaar via de club bij tot de Rotary Foundation (Annual Fund).

Het geld dat de clubs aan Rotary Foundation (Annual Fund) schonken,  wordt 3 jaar veilig geïnvesteerd om de werking van Rotary te ondersteunen.  Nadien wordt het geld besteed ter ondersteuning van projecten.

De Rotary Foundation graat er prat of dat 91 % van de ontvangen middelen daadwerkelijk het doel bereikt.  Hiervoor werden ze beloond met 4 sterren door de Charity Navigator (4 sterren is de best mogelijke score van Charity Navigator).  Elke euro naar de Rotary Foundation is dus een goede besteding omwille van deze zeer lage overheadkost.    Sinds 1917 werd meer dan 4 miljard USD besteed aan projecten in de zeven focusgebieden van Rotary.

De Rotary Foundation helpt om via projecten van Rotary clubs en hun leden bij het bevorderen van begrip en vrede in de wereld, bij verbeteren van gezondheid, bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs, het verbeteren van de milieu en armoedebestrijding, ...

Wat doet Rotary Foundation ?

De Rotary Foundation verleent toelagen (grants) aan clubs en districten om programma’s te financieren die passen binnen de zeven focusgebieden van Rotary:

a. Global Grants (wereldtoelagen)

Deze Grants bieden clubs en districten de mogelijkheid aan deel te nemen aan programma’s (humanitaire projecten, beroepstrainingsteam en beurzen). Deze programma’s moeten duurzaam en meetbaar zijn, vallen onder de zeven Rotary focusgebieden en een omvang hebben van minstens 30.000 US §.

b. Ditstrict Grants (districtstoelagen)

District Grants zijn totaalbedragen die districten worden toegekend om noden te lenigen in eigen streek maar ook in het buitenland. De districten beheren het geld steunen daarmee eigen districtsprojecten en projecten ingediend door clubs lid van het district. Voorwaarde is ook hier dat het programma valt onder de zeven Rotary focusgebieden.

Naast de grants beheert de Rotary Foundation enkele belangrijke programma’s, zoals:

c. PolioPlus :

Dit programma financiert de aankoop en het transport van vaccins tijdens vaccinatiecampagnes.  Lees meer op de pagina End Polio Now.

d. Educatieve programma’s, zoals :

  • Studiebeurzen : het studiebeurzenprogramma van de Rotary Foundation is één van de belangrijkste ter wereld. De bursalen, ook ambassadorials genoemd, vervolmaken hun universitaire opleiding in het buitenland. Sedert 1947 werden er meer dan 40.000 beurzen toegekend voor een bedrag van in totaal meer dan 555.500.000 $.
  • Group Study Exchange : dit is een uitwisselingsprogramma tussen Rotarydistricten ten bate van niet-rotariërs tussen 25 en 40 jaar. Zij logeren gedurende 4 tot 5 weken bij Rotariërs in het buitenland om professioneel te zien hoe daar hun beroep wordt uitgeoefend. Sedert 1967 namen meer dan 70.000 niet-Rotariërs aan dit programma deel.


Meer info over de programma’s van Rotary International en de Rotary Foundation vind je op de websites van :

(*) Rotary International : www.rotary.org